HAUTA LÖYTYI EHKÄ TURKISTA

HS Metro - - UUTISET -

Ar­keo­lo­git ovat löy­tä­neet Dem­ren kau­pun­gis­sa Tur­kis­sa hau­dan, jo­ka saat­taa kuu­lua noin vuon­na 343 kuol­leel­le Py­häl­le Ni­ko­lauk­sel­le. An­ta­ly­an seu­dun mui­nais­muis­tois­ta vas­taa­van hal­lin­non joh­ta­ja Ce­mil Ka­ra­bay­ram ker­toi turk­ki­lai­sen Dai­ly Sa­bah -jul­kai­sun mu­kaan Hür­riyet-leh­del­le, et­tä hau­dan us­ko­taan ole­van va­hin­goit­tu­ma­ton. Py­hä Ni­ko­laus on muun muas­sa las­ten suo­je­lus­py­hi­mys ja esikuva jou­lu­puk­ki­pe­rin­teel­le.

Py­hä Ni­ko­laus ku­vat­tu­na iko­nis­sa Dem­ren kir­kos­sa.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.