Nai­set unoh­tui­vat nais­se­mi­naa­ris­ta

HS Metro - - UUTISET -

Mek­si­kon suu­rin yli­opis­to jär­jes­tää lo­ka­kuus­sa fe­mi­nis­mi­se­mi­naa­rin, jo­hon on kut­sut­tu 11 pu­hu­jaa – jois­ta yk­si­kään ei ole nai­nen. Mek­si­ko­lais­fe­mi­nis­tit tyr­mis­tyi­vät näh­ty­ään se­mi­naa­rin vaa­lean­pu­nai­set esit­teet, ker­too brit­ti­leh­ti The Guar­dian. Mo­ni mek­si­ko­lais­fe­mi­nis­ti pi­ti esiin­ty­jä­lis­taa pro­vo­kaa­tio­na tai suo­ra­nai­se­na louk­kauk­se­na. Lo­ka­kuun 11. päi­vä­nä pi­det­tä­vä se­mi­naa­ri on il­mei­ses­ti tar­koi­tet­tu kun­nia­no­soi­tuk­sek­si mek­si­ko­lais­fe­mi­nis­ti Mar­ta La­ma­sil­le, jo­ka juon­taa ta­pah­tu­man. Var­si­nai­si­na pu­hu­ji­na ti­lai­suu­des­sa ei kui­ten­kaan ole nai­sia.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.