19.10.

HS Metro - - UUTISET -

Ko­vin­kaan usein ei Suo­mes­sa tu­le ti­lai­suut­ta näh­dä la­jin­sa par­hai­ta ur­hei­li­joi­ta pai­kan pääl­lä. Kah­den vii­kon pääs­tä se on kui­ten­kin mah­dol­lis­ta. Tuol­loin Ta­lin ten­nis­kes­kuk­ses­sa, Hel­sin­gis­sä, näh­dään ten­nik­sen tä­män het­ken maa­il­man pa­ras ne­lin­pe­li­pa­ri, Suo­men Hen­ri Kon­ti­nen ja Austra­lian John Peers, en­si ker­taa Suo­mes­sa. Ne­lin­pe­li­täh­det edus­ta­vat 19. lo­ka­kuu­ta pe­lat­ta­vas­sa ko­ti­mai­sen ten­nis­lii­gan ot­te­lus­sa hel­sin­ki­läis­tä HVS-Ten­nis­tä. HVS koh­taa ot­te­lus­sa kau­niais­lai­sen GT:n. Kon­ti­nen on ne­lin­pe­lin maa­il­man­lis­tal­la yk­kö­se­nä ja Peers toi­se­na. Par­hail­laan he pe­laa­vat ATP-tur­nauk­ses­sa Pe­kin­gis­sä.

Hen­ri Kon­ti­nen.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.