Olym­pia­ko­mi­teal­ta pe­ri­tään 1,7 mil­joo­naa

HS Metro - - UUTISET -

Ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö tyr­mä­si lä­hes ko­ko­naan Olym­pia­ko­mi­tean oi­kai­su­vaa­ti­muk­sen pää­tök­seen, jol­la mi­nis­te­riö pe­rii ur­hei­lu­jär­jes­tö Va­lol­ta ta­kai­sin 1,75 mil­joo­naa eu­roa.

Mi­nis­te­riö huo­jen­si ta­kai­sin­pe­rin­tää vain 50 000 eu­rol­la eli mak­set­ta­vaa jäi 1,7 mil­joo­naa, kun Olympiakomitea oli val­mis pa­laut­ta­maan 143 000 eu­roa. Pää­tök­sen teh­nyt yli­joh­ta­ja Esko Ran­to huo­maut­taa, et­tä jo al­ku­pe­räis­tä pää­tös­tä huo­jen­net­tiin yli 800 000 eu­rol­la.

Ta­kai­sin­pe­rin­nän mak­sai­si Olympiakomitea, jo­hon Va­lo fuusioi­tiin vuo­den vaih­tees­sa. Olympiakomitea har­kit­see va­li­tus­ta hal­lin­to-oi­keu­teen.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.