SALKKAREILLE OMA SIVUSTO

HS Metro - - VIIHDE -

Suo­men pit­käi­käi­sin draa­ma­sar­ja Sa­la­tut elä­mät saa omat vi­ral­li­set net­ti­si­vun­sa. Koh­ta 19 vuo­den ikään eh­ti­neen MTV3-ka­na­van ja MTV Kat­so­mon ta­pah­tu­ma­rik­kaan sar­jan ta­pah­tu­mat ovat nyt kat­sot­ta­vis­sa ja luet­ta­vis­sa uu­del­la sa­la­tu­te­lä­mät.fi-si­vus­tol­la. Uusi sivusto tar­jo­aa fa­neil­le muh­kean tie­to­pa­ke­tin sar­jan ta­pah­tu­mis­ta ja hen­ki­löis­tä.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.