LUOMUKOTI RAKENTUU MESSUILLA

Asun­to­mes­sut ava­taan tä­nään Po­ris­sa. Mes­sut jär­jes­te­tään en­ti­sel­lä teol­li­suusa­lu­eel­la Ko­ke­mäen­joen ran­nal­la.

HS Metro - - FRONT PAGE -

En­ti­nen teol­li­suusa­lue Ko­ke­mäen­joen ran­nal­la he­rää eloon, kun Po­rin asun­to­mes­sut al­ka­vat per­jan­tai­na. Kar­ja­ran­nan mes­sua­lu­eel­la oli ai­koi­naan muun muas­sa öl­jy­sa­ta­ma, jon­ka lai­tu­reis­sa tank­ke­rit pur­ki­vat mus­taa kul­taa vie­lä 1960lu­vul­la. Tä­nä vuon­na asun­to­mes­su­jen tee­ma­na on asu­mi­nen lä­pi ih­mi­se­lä­män. Alu­eel­le on ra­ken­net­tu 28 pien­ta­loa, kor­jaus­ra­ken­ta­mis­koh­de, ri­vi­ta­lo, pal­ve­lu­ta­lo se­kä päi­vä­ko­ti. Yh­teen­sä mes­sua­lu­eel­la voi tu­tus­tua 34 koh­tee­seen. Yh­den oma­ko­ti­ta­lon suun­nit­te­lus­sa on kiin­ni­tet­ty eri­tyi­ses­ti huo­mio­ta ar­keen koi­rien kans­sa. Toi­seen ovat si­sus­tuk­sen suun­ni­tel­leet Apu­lan­ta-yh­tyeen To­ni Wir­ta­nen ja Si­mo ”Si­pe” San­ta­puk­ki. Wir­ta­nen ker­toi HS:n haas­tat­te­lus­sa, et­tä si­sus­tuk­seen otet­tiin ins­pi­raa­tio­ta muun muas­sa por­no­teol­li­suu­den nousua 1970-lu­vun New Yor­kis­sa ku­vaa­vas­ta tv-sar­jas­ta The Deuces­ta. Asun­to­mes­sut jär­jes­te­tään 6.7.-5.8. Mes­sut ovat avoin­na jo­ka päi­vä klo 10–18.

TIMO JAAKONAHO / LEHTIKUVA

Luomukoti Oy:n To­ni Goltz ra­ken­taa luo­mu­ko­din si­sä­ti­lo­ja mes­su­jen ajan.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.