55-vuo­tiai­den ikä­luok­ka nyt Suo­men suu­rin

HS Metro - - FRONT PAGE -

Vuon­na 1963 syn­ty­neet syr­jäyt­ti­vät 22 vuot­ta ti­las­toa hal­lin­neen vuon­na 1948 syn­ty­neen ikä­luo­kan.

Suo­men suu­rin ikä­luok­ka on vaih­tu­nut. Täl­lä het­kel­lä Suo­mes­sa elää eni­ten vuon­na 1963 syn­ty­nei­tä hen­ki­löi­tä – he täyt­tä­vät tä­nä vuon­na 55 vuot­ta. Ai­em­min suu­rin ikä­luok­ka oli­vat vuon­na 1948 syn­ty­neet. He hal­lit­si­vat ti­las­toa yh­tä­jak­soi­ses­ti 22 vuo­den ajan. Nyt he ovat toi­sel­la si­jal­la. Ikä­luok­kien vä­li­set erot ovat kui­ten­kin hy­vin pie­niä. Asia käy il­mi Ti­las­to­kes­kuk­sen jul­kis­ta­mis­ta en­nak­ko­tie­dois­ta. Syys­kuun lo­pul­la Suo­mes­sa asui va­ki­tui­ses­ti 75 223 vuon­na 1963 syn­ty­nyt­tä hen­ki­löä. Vuon­na 1948 syn­ty­nei­tä Suo­mes­sa asui 75 087. Suo­men vä­ki­lu­ku oli syys­kuun lo­pus­sa 5 520 535.

Vuon­na 1963 syn­ty­neet ovat suu­rin ikä­luok­ka.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.