Lat­va­lan vauh­ti on lu­paa­vaa

Ka­ta­lo­nian MM-ral­lis­sa aje­taan se­kä as­val­til­la et­tä so­ral­la.

HS Metro - - FRONT PAGE -

To­y­ota ta­voit­te­lee Ka­ta­lo­nian MM-ral­lis­sa me­nes­tys­tä. Ja­ri-Mat­ti Lat­va­la ajaa taas voi­tos­ta.

As­valt­tia ja so­raa, so­raa ja as­valt­tia. Nii­tä mo­lem­pia on lu­vas­sa kau­den vii­meis­tä edel­li­ses­sä MM­ral­lis­sa Ka­ta­lo­nias­sa vii­kon­lop­pu­na. As­valt­ti- ja so­ra­tei­den yh­dis­tel­mät muo­dos­ta­vat oman vai­keu­ten­sa kus­keil­le ja tal­leil­le. Ren­gas­va­lin­noil­la on iso mer­ki­tys.

Ral­lin per­jan­tai­päi­vä aje­taan as­valt­ti­teil­lä Sa­loun ran­ta- ja lo­ma­kau­pun­gin lä­his­töl­lä Barce­lo­nas­ta ete­lään. Lau­an­tai­na ja sun­nun­tai­na aje­taan so­ral­la.

”Us­kon, et­tä ral­lis­ta tu­lee meil­le hy­vä. Meil­lä on ko­ke­mus­ta so­ral­ta ja as­val­til­ta. Tes­teis­sä on kes­ki­tet­ty mo­lem­piin ajo­pin­toi­hin”, To­y­otan tal­li­pääl­lik­kö Tom­mi Mä­ki­nen sa­noo.

Ka­ta­lo­nian MM-ral­li on kau­den rat­kai­se­via kil­pai­lu­ja. To­y­ota joh­taa val­mis­ta­jien MM-sar­jaa 20 pis­teel­lä en­nen Hy­un­dai­ta.

Mä­ki­sen tal­lil­la ei ole va­raa vir­hei­siin, jos se tuo­da To­y­otal­le sen ral­li­his­to­rian kaik­kien ai­ko­jen nel­jän­nen merk­ki­mes­ta­ruu­den.

Val­mis­ta­jien MM-pis­tei­siin las­ke­taan tal­lin kah­den par­haan au­ton tu­lok­set. To­y­otan kus­keis­ta Esa­pek­ka La­pin roo­li­na on tur­va­ta tal­li­pis­tei­tä, kun Ott Tä­nak ja Ja­ri-Mat­ti Lat­va­la aja­vat voi­tos­ta.

Lap­pi siir­tyy en­si kau­dek­si Se­bas­tién Ogie­rin pa­rik­si rans­ka­lai­seen Cit­roën-tal­liin.

Aja­jien MM-sar­jas­sa jaos­sa on vie­lä 60 MM-pis­tet­tä. Yh­des­tä osa­kil­pai­lu­voi­tos­ta saa 25 pis­tet­tä ja ral­lin vii­mei­sen eri­kois­ko­keen, eli su­per sta­gen voi­tos­ta vie­lä vii­si li­sä­pis­tet­tä. Hy­un­dai-kus­ki Thier­ry Neu­vil­le joh­taa kus­kien MM-sar­jaa 189 pis- teel­lä. M-Spor­tin For­dil­la aja­va Ogier on seit­se­män pis­tet­tä bel­gia­lais­ta pe­räs­sä. Tä­na­kil­la on 168 pis­tet­tä, ja jos kaik­ki osuu koh­dal­leen, hän­kin kamp­pai­lee vie­lä aja­jien maa­il­man­mes­ta­ruu­des­ta.

”Kaik­ki on mah­dol­lis­ta, pe­rik­si ei an­ne­ta”, Tä­nak sa­noo tal­lin tie­dot­tees­sa.

Vuo­si sit­ten Tä­nak ajoi Ka­ta­lo­nias­sa kol­man­nek­si For­dil­la. Lat­va­la ja To­y­otan kol­mas kus­ki Lap­pi kes­keyt­ti­vät. Vii­me kau­del­la To­y­otal­la aja­nut Ju­ho Hän­ni­nen oli nel­jäs.

Kaik­ki­aan Ka­ta­lo­nian yh­dis­tel­mä­teil­lä näh­dään kuusi suo­ma- lais­kus­kia.

For­dil­la en­si kau­del­la jat­ka­va Tee­mu Su­ni­nen ajaa Ka­ta­lo­nias­sa jo nel­jän­nen ker­ran, mut­ta en­si ker­taa WRC-au­tol­la.

Kal­le Ro­van­pe­rä täyt­ti 1. lo­ka­kuu­ta 18 vuot­ta ja saa ikän­sä puo­les­ta ajaa täs­tä eteen­päin kai­kis­sa MM-ral­leis­sa. Hy­un­dain WRC2­luo­kan ke­hi­tys­kus­ki Ja­ri Hut­tu­nen ajaa en­si ker­ran Ka­ta­lo­nias­sa, sa­moin Tais­ko La­rio Peu­geo­til­la WRC3-luo­kas­sa.

Ka­ta­lo­nian MM-ral­li al­koi tors­tai-il­ta­na ylei­sö­eri­kois­ko­keel­la. Ral­li päät­tyy sun­nun­tai­na.

”Tes­teis­sä on kes­ki­tyt­ty mo­lem­piin ajo­pin­toi­hin.” Tom­mi Mä­ki­nen

PETTERI KIVIMÄKI

Ja­ri-Mat­ti Lat­va­lan vauh­ti on ol­lut lu­paa­vaa vii­mei­sis­sä MM-osa­kil­pai­luis­sa. Hän oli toi­nen se­kä Wa­le­sin et­tä Tur­kin ral­lis­sa.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.