KIRJAMESSUT AVATTIIN TORSTAINA

Hel­sin­gin mes­su­kes­kus on täyt­ty­nyt kir­jois­ta ja kir­jai­li­jois­ta nel­jän päi­vän ajak­si.

HS Metro - - FRONT PAGE -

Oop­pe­ra­ta­lol­ta on va­ras­tet­tu kym­me­nien­tu­han­sien eu­ro­jen ar­vos­ta ku­pa­ri­kai­det­ta vii­me vii­kon­lo­pun ja tiis­tain ai­ka­na. Ta­lon hen­ki­lö­kun­ta huo­ma­si, kun var­kaat pii­lot­ti­vat kai­det­ta lä­hei­seen pusik­koon Töö­lön­lah­den ran­taan. Pusi­kos­ta läh­ti kar­kuun kak­si mies­tä, jois­ta toi­sen po­lii­si ot­ti kiin­ni tör­keäs­tä var­kau­des­ta epäil­ty­nä. Ku­pa­ri­var­kau­det ovat ylei­siä ja usein ul­ko­mail­ta saa­pu­nei­den ryh­mien te­ke­miä, po­lii­si ker­too.

MARTTI KAINULAINEN / LEHTIKUVA

Yh­dys­val­tain suur­lä­het­ti­läs­pa­ri Suzy ja Ro­bert Pence se­kä oh­jel­ma­joh­ta­ja Ron­ja Sal­mi (oik.) ava­si­vat mes­sut.

LEIF GRIP

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.