Hal­li­tus et­sii rat­kai­sua työ­mark­ki­na­krii­siin

HS Metro - - PE -

Hal­li­tus­puo­luei­den pu­heen­joh­ta­jat ta­pa­si­vat ay-liik­keen joh­ta­jia torstaina pää­mi­nis­te­rin vir­kaa­sun­nol­la Ke­sä­ran­nas­sa.

Pää­mi­nis­te­ri Ju­ha Si­pi­lä (kesk) ker­toi, et­tä pal­kan­saa­ja­jär­jes­töil­le on sor­vat­tu ne­li­koh­tai­nen rat­kai­sueh­do­tus. Nä­mä poh­ti­vat asi­aa tä­nään per­jan­tai­na.

Työ­mi­nis­te­ri Ja­ri Lind­ström (sin) ker­toi, et­tä hal­li­tus eh­dot­taa työ­so­pi­mus­lain muut­ta­mis­ta niin, et­tä ir­ti­sa­no­mis­pe­rus­tei­ta kos­ke­vas­sa koh­das­sa ei enää eri­tyi­ses­ti mai­nit­tai­si yri­tyk­sen ko­koa.

Li­säk­si ka­rens­sia ly­hen­net­täi­siin ny­kyi­ses­tä 90 päi­väs­tä 60 päi­vään niis­sä ti­lan­teis­sa, jois­sa työ­nan­ta­ja on päät­tä­nyt työ­suh­teen työn­te­ki­jäs­tä joh­tu­vas­ta syys­tä. Ke­ven­nys kos­ki­si kai­ken ko­koi­sis­sa yri­tyk­sis­sä työs­ken­te­le­viä.

Myös työt­tö­mien pal­jon kri­ti­soi­tua ak­tii­vi­mal­lia voi­daan vii­la­ta.

”Ylei­sin [ak­tii­vi­mal­lis­ta tul­lut] pa­lau­te on se, et­tä ih­mi­set ko­ke­vat ihan oi­keu­te­tus­ti, et­tä jos te­kee kaik­ken­sa ja sil­ti tu­lee leik­ku­ri, niin ei­hän se ole oi­kein”, Lind­ström pe­rus­te­lee.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.