LAPSIAVIOLIITOT ON KIELLETTÄVÄ

HS Metro - - PE -

Hal­li­tus esit­tää, et­tä alai­käis­ten avio­lii­tot mah­dol­lis­ta­va poik­keus­lu­pa­me­net­te­ly lak­kau­te­taan, ker­too oi­keus­mi­nis­te­riö torstaina jul­kis­ta­mas­saan tie­dot­tees­sa. Jos muu­tos me­nee lä­pi edus­kun­nas­sa, al­le 18-vuo­ti­aat ei­vät enää voi men­nä nai­mi­siin Suo­mes­sa. Ny­kyi­sen lain mu­kaan alai­käi­se­nä voi avioi­tua, jos saa eri­kois­lu­van. Si­tä hae­taan oi­keus­mi­nis­te­riös­tä. Ha­ke­muk­sia on vii­me vuo­si­na tul­lut vuo­des­sa 10–30.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.