Aka­van Fjä­der pyy­si an­teek­si

HS Metro - - PE -

Aka­van pu­heen- joh­ta­ja Stu­re Fjä­der ve­tää ta­kai­sin lausun­to­aan maa­han­muut­ta­jien hei­kom­mis­ta työ­eh­dois­ta. Kes­ki­viik­ko­na Fjä­der sa­noi Ylel­le, et­tä kou­lut­ta­mat­to­mil­le maa­han­muut­ta­jil­le voi­si mak­saa pie­nem­pää palk­kaa, jot­ta he pää­si­si­vät ny­kyis­tä pa­rem­min työ­hön. Fjä­der sa­noo nyt pyy­tä­vän­sä ei­li­siä pu­hei­taan an­teek­si. ”Olen ai­na ol­lut yh­den­ver­tai­suu­den puo­lus­ta­ja”, Fjä­der tviit­ta­si torstaina aa­mu­päi­väl­lä. Hä­nen mu­kaan­sa Aka­va ei ha­lua Suo­meen kah­den ker­rok­sen työ­mark­ki­noi­ta, vaan kaik­kia työn­te­ki­jöi­tä pi­tää koh­del­la ta­sa­ver­tai­ses­ti.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.