Vir­kai­li­jan tuo­mio ka­val­luk­ses­ta jäi voi­maan

HS Metro - - UUTISET -

Hel­sin­gin hovioikeus on pi­tä­nyt en­nal­laan pe­li­riip­pu­vai­sel­le va­kuu­tus­vir­kai­li­jal­le vuon­na 2016 lan­ge­te­tun tuo­mion tör­keäs­tä ka­val­luk­ses­ta.

A-va­kuu­tuk­sen kor­vaus­neu­vo­ja­na työs­ken­nel­lyt nai­nen siir­si omal­le ti­lil­leen hie­man yli puo­li mil­joo­naa eu­roa ja sai tör­keäs­tä ka­val­luk­ses­ta kah­den vuo­den ja kol­men kuu­kau­den eh­dot­to­man van­keus­tuo­mion vuon­na 2016. Li­säk­si nai­nen mää­rät­tiin mak­sa­maan noin 400 000 eu­roa va­hin­gon­kor­vauk­sia se­kä li­säk­si oi­keu­den­käyn­ti­ku­lu­ja.

Teot ta­pah­tui­vat vuo­sien 2006–2017 ai­ka­na, jol­loin kor­vaus­neu­vo­ja te­ki 186 pe­rus­tee­ton­ta mak­sua omal­le ti­lil­leen to­del­li­sen va­hin­ko­ta­pah­tu­man pe­rus­teel­la. Ka­val­luk­sen huo­ma­si lo­pul­ta Nor­dea-pank­ki.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.