DOUGLAS SAA TÄHDEN

HS Metro - - UUTISET -

Lä­hes 50 vuot­ta Hol­lywoo­dis­sa näy­tel­lyt Mic­hael Douglas saa tähden Walk of Fa­mel­le, ker­too Sky News. Douglas on voit­ta­nut Osca­rin pää­osas­taan Wall St­reet – ra­han ja val­lan ka­tu -elo­ku­vas­sa. Hä­net tun­ne­taan myös roo­leis­taan esi­mer­kik­si elo­ku­vis­sa Yk­si len­si yli käen­pe­sän ja Ba­sic Ins­tinct. Dougla­sin van­hem­mat ovat myös näyt­te­li­jöi­tä ja hä­nen täh­ten­sä si­joi­te­taan Walk of Fa­mel­la ai­van hä­nen 101vuo­ti­aan isän­sä Kirk Dougla­sin tun­nus­tuk­sen vie­reen. Dougla­sin täh­ti tu­lee ole­maan 2648. kuu­lui­sal­la Hol­lywoo­din ka­dul­la. Sen mer­kit­se­mis­se­re­mo­nia pi­de­tään mar­ras­kuun alus­sa. Douglas on nai­mi­sis­sa näyt­te­li­jä Cat­he­ri­ne Ze­ta Jo­ne­sin kans­sa.

Mic­hael Douglas.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.