Etiopia saa naispre­si­den­tin

HS Metro - - UUTISET -

Af­ri­kan sar­ves­sa si­jait­se­va Etiopia saa en­sim­mäi­sen nais­puo­li­sen val­tion­pää­mie­hen. Etio­pian par­la­ment­ti on hy­väk­sy­nyt ko­ke­neen diplo­maa­tin Sah­le-Work Zew­den uu­dek­si pre­si­den­tik­si, ker­toi Etio­pian val­tiol­li­nen te­le­vi­sio uu­tis­toi­mios­to Reu­ter­sin mu­kaan. Uusi pre­si­dent­ti on toi­mi­nut Etio­pian suur­lä­het­ti­lää­nä useis­sa mais­sa. Vii­mek­si hän on ol­lut YK:n pää­sih­tee­rin eri­koi­se­dus­ta­ja Af­ri­kan unio­nis­sa. Hän oli myös sii­nä teh­tä­väs­sä en­sim­mäi­nen nai­nen, ker­toi YK, kun hä­net ni­mi­tet­tiin vii­me ke­sä­kuus­sa. Pää­tös va­lin­nas­ta pre­si­den­tik­si oli yk­si­mie­li­nen.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.