Coca Co­lal­la ruok­ki­nut van­git­tiin

HS Metro - - UUTISET -

Rans­kas­sa asu­va mies on van­git­tu, kos­ka hän ruok­ki kah­ta poi­kaan­sa lä­hin­nä Coca Co­la -vir­voi­tus­juo­mal­la. Asias­ta ker­toi uu­tis­toi­mis­to AFP las­ten asia­na­ja­jal­ta saa­tu­jen tie­to­jen pe­rus­teel­la. Toi­nen lap­si on kolme- ja toi­nen nel­jä­vuo­tias. Hei­dän isän­sä ker­ro­taan ole­van lu­ku-, las­ku- ja kir­joi­tus­tai­do­ton, ei­kä hä­nen us­ko­ta ym­mär­tä­neen ti­lan­teen va­ka­vuut­ta. Uh­re­ja aut­ta­van jär­jes­tön edus­ta­jan mu­kaan mie­hen saa­mat so­si­aa­li­avus­tuk­set oli käy­tet­ty, min­kä jäl­keen per­heel­lä ei ol­lut mi­tään syö­tä­vää.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.