56

HS Metro - - UUTISET -

Suo­men jal­ka­pal­lo­maa­jouk­ku­een voit­to­put­ki nä­kyy myös Fi­fa-ran­kin­gis­sa. Huuh­ka­jat on nous­sut torstaina jul­kais­tul­la lis­tal­la si­jal­le 56. Nousua kuu­kau­den ta­kai­seen on kak­si py­kä­lää. Sa­mal­la Suo­mi on jo ai­van sa­mas­sa Kan­so­jen lii­gan loh­kos­sa pe­laa­van Un­ka­rin kans­sa. Un­ka­ri on pu­don­nut pe­rä­ti kuusi py­kä­lää si­jal­le 55. Suo­men loh­kon muis­ta jouk­kueis­ta Kreik­ka on si­jal­la 42 ja Vi­ro si­jal­la 98. Lis­tan kär­keen on nous­sut eh­kä hie­man yl­lät­täen­kin MM­prons­si­maa Bel­gia, jo­ka on ohit­ta­nut MM-kul­taa ke­säl­lä voit­ta­neet Rans­kan. Bra­si­lia on ran­kin­gin kol­mas, Kroa­tia nel­jäs ja Englan­ti vii­des.

Mark­ku Ka­ner­va luot­saa Huuh­ka­jia.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.