10 ky­sy­mys­tä

HS Metro - - HUPIKLUBI -

Mis­sä pai­no­luo­kas­sa Pet­ra Ol­li voit­ti 1) pai­nin MM-kul­taa vuon­na 2018?

Ke­nes­tä ker­too elä­mä­ker­ta Vic­ky­pe2) dia?

Mis­sä kau­pun­gis­sa toi­mit­ta­ja Ja­mal 3) Khas­hog­gi ta­pet­tiin lo­ka­kuus­sa 2018?

Mi­kä on maa­il­man van­hin ny­ky­muo4) toi­nen luot­to­kort­tiyh­tiö?

Min­kä la­jin 55–59-vuo­tiai­den maa­il5) man­mes­ta­ri on Kai­sa Il­ves­mä­ki-Ja­kob­sen?

Mi­tä pla­neet­taa tut­ki­maan Be­biCo6) lom­bo-luo­tain lä­he­tet­tiin lo­ka­kuus­sa 2018?

Mi­kä jouk­kue voit­ti jal­ka­pal­lon nais­ten 7) SM-kul­taa vuon­na 2018?

Min­kä pörs­siyh­tiön toi­mi­tus­joh­ta­ja 8) on Ja­ri Ro­sen­dahl?

On­ko ame­ri­kium ra­dio­ak­tii­vi­nen 9) al­kuai­ne?

Min­kä maa­lai­nen ke­mian alan jät10) tiyh­tiö on Basf?

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.