La­krit­si­fes­ti­vaa­li täyt­tää vii­si vuot­ta

HS Metro - - WKD -

La­krit­si- & sal­miak­ki­fes­ti­vaa­lien vii­si­vuo­tis­juh­la hou­kut­te­lee näyt­teil­lea­set­ta­jia myös ul­ko­mail­ta. Tans­kan la­krit­si­fes­ti­vaa­li osal­lis­tuu ta­pah­tu­maan nel­jäl­lä näyt­teil­lea­set­ta­jal­la. Yk­si näyt­teil­lea­set­ta­ja tu­lee Nor­jas­ta. ”Olem­me iloi­sia suu­res­ta kiin­nos­tuk­ses­ta fes­ti­vaa­le­ja koh­taan ja on mu­ka­va huo­ma­ta, et­tä osal­lis­tu­mi­nen le­vi­ää myös kan­sain­vä­li­ses­ti”, sa­noo fes­ti­vaa­li­jär­jes­tä­jä Tui­ja Rä­sä­nen tie­dot­tees­sa. Festivaali jär­jes­te­tään 27.–28. lo­ka­kuu­ta Wan­has­sa Sa­ta­mas­sa Hel­sin­gis­sä. Li­put myy­dään Ti­ke­tin kaut­ta tä­nä vuon­na ra­joi­te­tus­ti suu­ren kiin­nos­tuk­sen ta­kia.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.