LEAVINGSIN TARU MUSIKAALINA

HS Metro - - WKD -

Ho­tel­li Pre­si­den­tin teat­te­ri­sa­lis­sa esi­te­tään per­jan­tai­na ja Es­poon Sel­lo­sa­lis­sa lau­an­tai­na Suo­men musiik­ki­teat­te­rin tuot­ta­ma Raparperitaivas-musi­kaa­li, jo­ka pe­rus­tuu pää­osin Gös­ta Sund­qvis­tin ja Lee­vi and the Lea­vings-yh­tyeen ta­ri­naan. Pää­hen­ki­löä, Lee­viä, esit­tää A-J Kes­ki­nen, jo­ka tun­ne­taan muun muas­sa Voice of Fin­land -lau­lu­kil­pai­lun fi­na­lis­ti­na. Musi­kaa­lis­sa seu­ra­taan, mi­ten Sun­qvist siir­tyy nuo­ruu­den pro­ge­vai­hei­den jäl­keen te­ke­mään omin­ta­kei­sia kap­pa­lei­ta suo­mek­si. Musi­kaa­lis­sa kuul­laan muun muas­sa kap­pa­leet Mi­tä kuu­luu Mar­ja-Lee­na, Muo­ti­tie­toi­nen, Poi­ka ni­mel­tä Päi­vi, Teu­vo ja Poh­joisKar­ja­laan.

Erik Krae­mer ja Os­ka­ri Ka­ta­jis­to näh­dään musi­kaa­lis­sa.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.