TELEVISIONOSTALGIAA KEVÄÄLLÄ

Yli 10 vuot­ta Ylel­lä Uu­tis­vuo­to-oh­jel­maa luot­san­nut Pe­ter Ny­man pa­laa sen juon­ta­jak­si MTV3:lla.

HS Metro - - FRONT PAGE -

Uu­tis­vuo­to siir­tyy Ylel­tä MTV3:lle tam­mi­kuus­sa nos­tal­gi­sis­sa mer­keis­sä: juon­ta­jak­si pa­laa Pe­ter Ny­man. Ny­man toi­mi Uu­tis­vuo­don juon­ta­ja­na vuo­si­na 1998–2010. Sit­tem­min hän on työs­ken­nel­lyt uu­ti­sank­ku­ri­na MTV3:lla. Uu­tis­vuo­don kon­sep­ti säi­lyy en­nal­laan. Jouk­kuei­ta on kak­si. Nii­den kap­tee­ne­ja ovat tu­le­val­la kau­del­la toi­mit­ta­ja Reet­ta Rä­ty ja ra­dio­juon­ta­ja Ile Uusi­vuo­ri. Aiem­min kap­tee­nei­na ovat ol­leet mui­den muas­sa Ja­ri Ter­vo, Stan Saa­ni­la ja Tom­my Ta­ber­mann. Ylel­lä Uu­tis­vuo­toa juon­si vii­mek­si Ba­ba Ly­beck. Brit­ti­läi­seen for­maat­tiin pe­rus­tu­vaa oh­jel­maa esi­tet­tiin Ylel­lä lä­hes 700 jak­son ajan vuo­si­na 1998–2018.

VESA MOILANEN / LEHTIKUVA

Jouk­kuei­den kap­tee­nit ovat Ilk­ka Uusi­vuo­ri (vas.) ja Reet­ta Rä­ty. Pe­ter Ny­man juon­taa.

Pe­ter Ny­man.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.