Lau­ta­kun­ta: Ra­ta­pi­han alit­se pyö­räi­ly­tun­ne­li

HS Metro - - UUTISET -

Pyö­räi­ly­kult­tuu­ri ete­nee ai­mo pol­kai­sun, jos kau­pun­kiym­pä­ris­tö­lau­ta­kun­nan tiis­tai­nen pää­tös joh­taa to­teu­tuk­seen: Hel­sin­gin pää­rau­ta­tie­a­se­man ra­ta­pi­han alit­se Kai­sa­nie­men ja Kan­sa­lais­to­rin vä­lil­le ra­ken­ne­taan pyö­räi­ly­tun­ne­li. Tun­ne­li on myös ja­lan­kul­ku­yh­teys rai­tei­den alit­se.

Pää­tös 23 mil­joo­nan eu­ron tun­ne­lis­ta syn­tyi lau­ta­kun­nas­sa yk­si­mie­li­ses­ti.

Lau­ta­kun­ta siis esit­tää tun­ne­li­vaih­toeh­toa kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le. Se te­ki myös esit­te­ly­teks- tiin kak­si li­säys­tä: tun­ne­lin li­säk­si jat­ke­taan myös Oo­di-kir­jas­ton poh­jois­puo­lel­ta ohit­ta­van sil­lan to­teut­ta­mis­mah­dol­li­suuk­sia.

Nyt hy­väk­syt­tiin yleis­suun­ni­tel­ma, jo­ka tar­ken­tuu ra­ken­ta­mi­sel­taan ja kus­tan­nuk­sel­taan myö­hem­min. Lo­pul­li­sen pää­tök­sen tun­ne­lis­ta te­kee ai­ka­naan val­tuus­to.

Itäi­sen ja län­ti­sen Hel­sin­gin pyö­räi­ly­rei­tit yh­dis­tä­vää, pää­rau­ta­tie­a­se­man ohit­ta­vaa suo­raa yh­teyt­tä on suun­ni­tel­tu muu­ta­man vuo­den ajan.

Tun­ne­lin on mää­rä val­mis­tua vuon­na 2023.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.