ALBERT II ISYYSKOKEESEEN

HS Metro - - UUSI URA -

Bel­gia­lai­nen ve­too­mus­tuo­miois­tuin mää­rä­si maan en­ti­sen ku­nin­kaan Albert II:n dna-ko­kee­seen, jol­la sel­vi­tet­täi­siin, on­ko hän 50-vuo­ti­aan tai­tei­li­ja­nai­sen Delp­hi­ne Boë­lin bio­lo­gi­nen isä, uu­tis­toi­mis­tot ker­to­vat. Brys­se­lis­sä toi­mi­va tuo­miois­tuin te­ki pää­tök­sen­sä maa­nan­tai­na ja an­toi en­ti­sel­le ku­nin­kaal­le kol­me kuu­kaut­ta ai­kaa an­taa syl­ki­näyt­teen­sä. Albert II ei ole kos­kaan myön­tä­nyt, et­tä hä­nel­lä oli­si las­ta avio­liit­ton­sa ul­ko­puo­lel­la. Mi­kä­li ex-kuningas ei suos­tu dna-tes­tiin, hä­net voi­daan oi­keu­den pää­tök­sel­lä olet­taa Boë­lin isäk­si. Maa­nan­tai­ses­ta pää­tök­ses­tä on mah­dol­lis­ta va­lit­taa, mi­kä voi­si pit­kit­tää pit­kään kes­tä­nyt­tä kiis­taa, ker­too Reu­ters.

Albert II ku­vat­tu­na vuon­na 2017.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.