41

HS Metro - - URHEILU -

Jy­väs­ky­lä­läi­sen Hap­peen Mi­ka Ko­ho­nen, 41, on jäl­leen mu­ka­na, kun Suo­men mies­ten sa­li­ban­dy­maa­jouk­kue läh­tee ta­voit­te­le­maan me­nes­tys­tä jou­lu­kuus­sa Pra­has­sa pe­lat­ta­vaan MM-tur­nauk­seen. Kol­me MM-kul­taa voit­ta­nut Ko­ho­nen kuu­luu taas ker­ran maa­jouk­ku­een pää­val­men­ta­jan Pet­te­ri Ny­kyn luot­to­mie­hiin tu­le­vas­sa ar­vo­tur­nauk­ses­sa. Nyk­ky jul­kis­ti jouk­ku­een­sa tiis­tai­na Hel­sin­gis­sä. Ko­ke­nei­den pe­li­mies­ten li­säk­si jouk­ku­ee­seen tu­li va­li­tuk­si vii­si en­si­ker­ta­lais­ta: maa­li­vah­ti Las­si To­ri­se­va, puo­lus­ta­ja Mik­ko Leik­ka­nen ja hyök­kää­jät Vil­le Las­tik­ka, Mik­ko Hau­ta­nie­mi ja Jus­si Pi­ha.

Mi­ka Ko­ho­nen.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.