Bruce Dic­kin­son tu­lee pu­he­kei­kal­le

HS Metro - - VIIHDE -

Me­tal­libän­di Iron Mai­de­nin lau­la­ja Bruce Dic­kin­son saa­puu 15. tam­mi­kuu­ta Hel­sin­gin Kult­tuu­ri­ta­lol­le, jos­sa hän esiin­tyy tuo­reen What Does This But­ton Do - omae­lä­mä­ker­tan­sa tii­moil­ta. Esi­tyk­seen­sä Dic­kin­son si­säl­lyt­tää ot­tei­ta kir­jas­taan, elä­vöit­tää ta­ri­noi­taan ku­va­ma­te­ri­aa­lil­la ja kat­so­jil­la on mah­dol­li­suus esit­tää hä­nel­le ky­sy­myk­siä. Musii­kil­li­sen uran­sa li­säk­si hä­net tun­ne­taan in­to­hi­mos­taan len­tä­mis­tä koh­taan, mies len­tää Iron Mai­de­nin Ed Force One -ko­net­ta bän­din kier­tueil­la ja on mu­ka­na il­mai­lua­lan yri­tyk­sis­sä.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.