JOULU NÄKYY JO KADULLA

Hel­sin­gin Man­ner­hei­min­tie on saa­nut pe­rin­tei­set jou­lu­va­lot. Nyt ka­tu ki­mal­te­lee kul­lan­vä­ri­se­nä.

HS Metro - - FRONT PAGE -

Man­ner­hei­min­tie on saa­nut jou­lu­va­lo­ja. Asial­la ovat Hel­sin­gin kau­pun­ki ja Man­ner­hei­min­tien var­ren kiin­teis­tö­no­mis­ta­jat, jot­ka löi­vät jo muu­ta­ma vuo­si sit­ten hynt­tyyn­sä yh­teen ja al­koi­vat suun­ni­tel­la uut­ta va­loa­luet­ta ydin­kes­kus­taan.

Man­ner­hei­min­tien va­lot koos­tu­vat be­to­ni­ja­lus­tois­ta ja pyl­väis- tä, jois­sa va­lot heh­ku­vat. Kau­pun­gin hank­ki­mil­le ja­lus­toil­le on käyt­töä mui­na­kin vuo­de­nai­koi­na. Spon­da ja muut kiin­teis­tö­no­mis­ta­jat vas­taa­vat puo­les­taan jou­lu­va­lois­ta ja nii­den tar­vit­se­mas­ta säh­kös­tä.

Hel­sin­gis­sä otet­tiin jo jo­ku­nen vuo­si sit­ten ta­voit­teek­si se, et­tä Hel­sin­ki oli­si Eu­roo­pan mie­len­kiin­toi­sin jou­lu­kau­pun­ki vuo­teen 2020 men­nes­sä. Va­loil­la ja myös jou­lu­ta­pah­tu­mil­la, ku­ten Tuo­maan mark­ki­noil­la, on tär­keä roo­lin­sa ta­voit­teen saa­vut­ta­mi­ses­sa.

AHTI KANNISTO

Man­ner­hei­min­tiel­lä va­lo­ja on to­teu­tet­tu muun muas­sa näyt­tä­vi­nä pyl­väi­nä.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.