Pal­kit­tu toi­mit­ta­ja tuo­mit­tiin kah­des­ti

HS Metro - - UUTISET -

Pal­kit­tu toi­mit­ta­ja Ari Lah­den­mä­ki tuo­mit­tiin kes­ki­viik­ko­na kuu­den kuu­kau­den eh­dol­li­seen van­keus­ran­gais­tuk­seen pa­kot­ta­mi­ses­ta sek­su­aa­li­seen te­koon. Hel­sin­gin kä­rä­jä­oi­keu­den tuo­mion ta­pah­tu­mat si­joit­tu­vat elo­kuu­hun 2016 Hel­sin­gis­sä. Tuol­loin mies ja uh­ri ovat läh­te­neet yh­tei­sym­mär­ryk­ses­sä mie­hen asun­nol­le nuk­ku­maan.

Ky­sees­sä oli jo toi­nen sek­su­aa­li­ri­kos­tuo­mio sa­ma­na päi­vä­nä. Lah­den­mä­ki tuo­mit­tiin ai­em­min kes­ki­viik­ko­na rais­kauk­ses­ta Hel-

Asin­gin ho­vioi­keu­des­sa. Tä­mä ri­kos ta­pah­tui syys­kuus­sa 2015. Rais­kaus­tuo­mio an­net­tiin kä­rä­jä­oi­keu­des­sa ke­säl­lä 2017. Ho­vioi­keu­den pää­tök­ses­sä tuo­mio yh­den vuo­den ja 11 kuu­kau­den eh­dol­li­nen van­keus­ran­gais­tus, 90 tun­nin yh­dys­kun­ta­pal­ve­lus se­kä 4 000 eu­ron va­hin­gon­kor­vauk­set py­syi­vät en­nal­laan.

Hän on tul­lut tun­ne­tuk­si ri­kok­siin ja yh­teis­kun­ta­po­li­tiik­kaan kes­kit­ty­vis­tä ju­tuis­taan. Hän sai osa­na työ­ryh­mää tut­ki­van jour­na­lis­min Lu­mi­la­pio­pal­kin­non vuon­na 2005 ih­mis­kaup­paa kä­si­tel­lees­tä ar­tik­ke­lis­ta.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.