Pit­kä seu­ran­ta

HS Metro - - UUTISET -

Tut­ki­musai­neis­to koos­tuu useis­ta laa­jois­ta tut­ki­muk­sis­ta, jois­sa on seu­rat­tu äi­te­jä ras­kausa­jan alus­ta al­kaen ja sen jäl­keen lap­sia.

Pi­sim­mil­lään hen­ki­löi­tä on seu­rat­tu 80 vuo­den ajan.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.