Da­vid Beck­ha­min seu­ra­han­ke ete­nee

HS Metro - - UUTISET -

Da­vid Beck­ha­min pe­laa­jau­ran jäl­kei­nen unel­ma on edis­ty­nyt.

Beck­ham, 43, on jo usei­ta vuo­sia yrit­tä­nyt pe­rus­taa Mia­mia ko­ti­paik­ka­naan pi­tä­vän oman jal­ka­pal­lo­jouk­ku­een Yh­dys­val­to­jen MLS-lii­gaan. Hank­keen ete­ne­mi­nen on ju­mit­ta­nut sen ta­kia, et­tä jouk­ku­eel­le ei ole tä­hän men­nes- sä löy­ty­nyt paik­kaa oman sta­dio­nin ra­ken­ta­mi­sel­le. Tiis­tai­na pai­kal­li­set päät­tä­jät näyt­ti­vät Flo­ri­das­sa vih­re­ää va­loa hank­keel­le, jos­sa Beck­ham ja hä­nen kans­saan ope­roi­va si­joit­ta­ja­ryh­mä voi­si­vat neu­vo­tel­la 99 vuo­den vuok­ra­so­pi­muk­ses­ta kos­kien maa-aluet­ta, jo­ka si­jait­see Mia­min len­to­ken­tän lä­his­töl­lä. Asias­ta uu­ti­soi AFP.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.