”Mik­sei ole kek­sit­ty lai­tet­ta, jo­ka il­moit­taa kun il­mas­sa on lii­kaa epä­puh­tauk­sia?”

HS Metro - - FRONT PAGE -

Seu­ra­kun­ta­vaa­lien en­nak­ko­ää­nes­tys päät­tyy huo­men­na lau­an­tai­na. Var­si­nai­nen vaa­li­päi­vä on sun­nun­tai 18. mar­ras­kuu­ta. Ää­nioi­keu­tet­tu voi ää­nes­tää kai­kis­sa en­nak­ko­ää­nes­tys­pai­kois­sa. Ää­nes­tä­jän on to­dis­tet­ta­va hen­ki­löl­li­syy­ten­sä. Ikä­ra­ja on 16 vuot­ta. Eh­dok­kaan löy­tä­mi­ses­sä aut­taa vaa­li­ko­ne osoit­tees­sa seu­ra­kun­ta­vaa­lit.fi/vaa­li­ko­ne. Ku­va on Sel­los­ta Es­poos­ta.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.