270 KILOA LÖYTYI ITALIASSA

HS Metro - - UUTISET -

Ita­lian po­lii­si löy­si 270 kiloa he­roii­nia Ira­nis­ta tul­lees­ta lai­vas­ta, ker­toi Reu­ters tors­tai­na. Huu­me­las­ti löytyi aluk­sel­la ol­lees. ta kon­tis­ta. Ky­sees­sä on suu­rin heroiinitakavarikko Italiassa 20 vuo­teen. Rah­tia­lus oli läh­te­nyt mat­kaan Ira­nin Ban­dar Ab­ba­sin kau­pun­gis­ta ja py­säh­ty­nyt sen jäl­keen Ham­pu­ris­sa Sak­sas­sa ja Va­lecias­sa Es­pan­jas­sa. Aluk­sen saa­pues­sa Ita­lian Ge­no­vaan po­lii­si löy­si huu­me­las­tin.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.