Ka­ra­kal­lioon näyt­tä­vää va­loa

HS Metro - - WKD -

Kan­sain­vä­li­siä fes­ti­vaa­le­ja kier­tä­nyt brit­ti­läi­sen me­dia­tai­de­ryh­män Squid­sou­pin va­lo­tai­de­teos Sub­mer­gence aset­tuu vii­kon­lo­puk­si Es­poon Ka­ra­kal­lioon. Ka­ra­kal­lio Crea­ti­ve -ta­pah­tu­mas­sa on tar­jol­la va­lo­tai­teen li­säk­si työ­pa­jo­ja, näyt­tä­väs­ti va­lais­tu­ja mu­raa­le­ja ja ins­tal­laa­tio­teok­sia. Ta­pah­tu­ma jär­jes­te­tään Ka­ra­kal­lion os­tos­kes­kuk­sen ym­pä­ris­tös­sä lau­an­tai­na ja sun­nun­tai­na kel­lo 17–21. Ta­pah­tu­maan on va­paa pää­sy.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.