SUURTUOTANTO AL­KAA YLELLÄ

HS Metro - - WKD -

Sak­san­kie­li­sen te­le­vi­sion suu­rin tä­hä­nas­ti­nen pa­nos­tus on sak­sa­lais-itä­val­ta­lai­nen Ba­by­lon Ber­lin, jo­ka al­kaa tupla­jak­sol­la Yle TV1:llä lau­an­tai-il­ta­na. Po­liit­ti­sia sä­vy­jä hei­jas­ta­va jat­ku­va­juo­ni­nen jän­ni­tys­sar­ja pe­rus­tuu Vol­ker Kutsche­rin suo­sit­tuun dek­ka­ri­sar­jaan, jon­ka en­sim­mäi­nen osa on hil­jat­tain suo­men­net­tu. Sar­jan pää­hen­ki­lö Ge­reon Rath on so­dan käy­nyt ri­kos­ko­mi­sa­rio, jon­ka tie vie mo­niu­lot­tei­seen kau­pun­kiin. Sar­jan toi­nen pro­ta­go­nis­ti on it­se Ber­lii­ni, ai­ka­kau­ten­sa vä­rik­käin ja kuo­hu­vin suur­kau­pun­ki.

Ge­reon Rat­hia näyt­te­lee Vol­ker Bruch.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.