Ih­me­see­ru­mia kuol­leil­le so­ti­lail­le

HS Metro - - WKD -

Ford ja Jo­van Ade­pon esit­tä­mä no­vii­si alo­kas Bo­yce muo­dos­ta­vat vas­ta­koh­tai­sen toi­si­aan täy­den­tä­vän ko­vis-nös­sö-pa­rin, jo­ka rai­vaa tien­sä kirk­koon pii­lo­te­tun nat­sien sa­lai­suu­den ää­rel­le.

Yli-ih­mis­tä­hän siel­lä ke­hi­tel­lään tu­hat­vuo­tis­ta val­ta­kun­taa var­ten. Kat­so­jan on help­po aset­tua Bo­ycen ase­maan, sil­lä hän ei ole kos­kaan tap­pa­nut ke­tään, mut­ta nyt oli­si lu­pa räis­kiä mie­lin mää­rin.

75 vuot­ta pi­ti mu­ka odot­taa et­tä ai­ka oli kyp­sä ym­mär­tä­mi­sel­le: ny­kyih­mi­sel­le ei mi­kään epäin­hi­mil­li­nen ole enää vie­ras­ta.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.