Kos­ta­ja Tuk­hol­mas­ta

Mil­len­nium-sar­jan poh­joi­nen synk­kyys myy maa­il­mal­la.

HS Metro - - WKD -

lan­de­ria esit­ti Roo­ney Ma­ra ja nyt on brit­ti­näyt­te­li­jä Claire Fo­yn vuo­ro. Ra­pacen ver­sio oli andro­gyy­ni­nen, Ma­ran vä­hän fe­mi­nii­ni­sem­pi, kun­nes Fo­yn ( ja kir­jai­li­ja Da­vid La­gerc­ranzin) myö­tä Lis­bet­hin häi­ly­vyys on ties­sään ja hä­nes­tä on tul­lut it­se­tie­toi­nen les­bo, jol­la on va­ki­tui­nen tyt­töys­tä­vä.

Muu­ten uusi Lis­beth Sa­lan­der on yh­tä vä­hä­pu­hei­sen tiuk­kae­lei­nen kuin ai­em­mat­kin. Tai pa­hem­paa, sil­lä tarina vie hä­net vää­jää­mät­tä juu­ril­leen, ei­kä per­heen pii­ris­tä löy­dy muu­ta kuin pe­do­fi­li­aa ja gangs­te­rei­ta.

Lis­bet­his­tä tu­lee yhä kat­ke­ram­pi kos­ton en­ke­li, jo­ka ei mur­heil­taan pää­se enää en­ti­seen mal­liin suo­rit­ta­maan fyy­si­siä temp­pu­ja.

Kaik­ki elo­ku­vas­sa kuu­los­taa ker­rot­tu­na kor­nil­ta, jo­ten ei edes yri­te­tä. An­ne­taan vain tun­nus­tus ruot­sa­lai­sen kult­tuu­rin su­ju­vas­ta kään­tä­mi­ses­tä hol­lywoo­dik­si. Voim­me ol­la var­mo­ja, et­tä nai­nen kul­kee kirk­kaan­pu­nai­ses­sa sa­met­ti­ha­mees­sa sy­si­mus­tan kai­vo­sa­lu­een kes­kel­lä ni­me­no­maan Poh­jois-Ruot­sis­sa, ei Ka­li­for­nias­sa.

Tai­ta­vaa ta­sa­pai­noi­lua se­kin, et­tei Lis­beth suis­tu su­per­san­ka­rit­ta­rek­si, vaik­ka si­tä hän lä­hes­tyy kii­täes­sään tu­hat­ta ja sa­taa ita­lia­lai­sel­la moot­to­ri­pyö­räl­lä lä­pi ruot­sa­lai­sen los­kan.

Klas­si­sis­ta roo­leis­taan tun­net­tu Foy yl­lät­tää muun­tau­tu­mal­la sie­lu­aan myö­ten Sa­lan­de­rik­si, synk­kyy­teen va­jon­neek­si ih­mi­sek­si. Toi­sen pää­osan vir­kaa toi­mit­taa va­lo­ton­ta ri­su­ka­saa muis­tut­ta­va tal­vi­nen Tuk­hol­ma. Et­tä näis­sä tun­nel­mis­sa koh­ti kaa­mos­ta, hip­hei.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.