Sar­ja­rais­kaa­jan va­li­tus hy­lät­tiin ho­vioi­keu­des­sa

HS Metro - - UUTISET -

Hel­sin­gin ho­vioi­keus pi­ti en­nal­laan nuo­ren mie­hen tuo­mion kah­des­ta rais­kauk­ses­ta ja yh­des­tä rais­kauk­sen yri­tyk­ses­tä.

Raed Al Mus­ta­fa syyl­lis­tyi sek­su­aa­li­ri­kok­siin vuon­na 2017. Mies oli läh­te­nyt mo­lem­mis­sa rais­kauk­sis­sa ja yh­des­sä rais­kauk­sen yri­tyk­ses­sä seu­raa­maan uh­ria yöl­lä ja pa­kot­ta­nut tai yrit­tä­nyt pa­kot­taa hei­dät vä­ki­val­lal­la sek­su­aa­li­sen kans­sa­käy­mi­seen.

Hel­sin­gin kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si mie­hen kol­men ja puo­len vuo­den van­keu­teen.

AAl Mus­ta­fa va­lit­ti kä­rä­jä­oi­keu­den tuo­mios­ta ja ha­ki sii­hen lie­ven­nys­tä ve­do­ten muun muas­sa kult­tuu­rie­roi­hin. Mie­hen mu­kaan nai­sen ja mie­hen ase­ma Suo­mes­sa on eri­lai­nen kuin mi­hin hän oli syn­nyin­maas­saan Syy­rias­sa tot­tu­nut. Hän ker­toi oi­keu­del­le us­ko­neen­sa, et­tä Eu­roo­pas­sa voi va­paas­ti har­ras­taa sek­siä. Li­säk­si mies ker­toi, et­tei tien­nyt rais­kauk­sen yri­tyk­sen ole­van ran­gais­ta­va te­ko.

Li­säk­si mies ve­to­si nuo­reen ikään­sä ja vaa­ral­li­siin eli­no­lo­suh­tei­siin ko­ti­maas­saan. Ho­vioi­keus hyl­kä­si va­li­tuk­sen.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.