Ai­ris­ton Hel­men ta­ka­va­rik­ko py­syy

HS Metro - - UUTISET -

Var­si­nais-Suo­men kä­rä­jä­oi­keus hyl­kä­si kes­ki­viik­ko­na Ai­ris­ton Hel­men omis­ta­jan Pa­vel Mel­ni­ko­vin vaa­ti­muk­sen po­lii­sin te­ke­män ta­ka­va­ri­kon ku­moa­mi­ses­ta. Mel­ni­kov oli vaa­ti­nut lä­hes 3,5 mil­joo­nan eu­ron ta­ka­va­ri­kon ku­moa­mis­ta. Hä­nen avus­ta­jan­sa Ka­ri Uo­tin mu­kaan ta­ka­va­ri­koi­duil­le va­roil­le on lail­li­nen al­ku­pe­rä. Oi­keus mää­rä­si po­lii­sin pa­laut­ta­maan vain kak­si sor­mus­ta nii­den oi­keil­le omis­ta­jil­le. Po­lii­si epäi­lee, et­tä yri­tyk­ses­sä on pes­ty ra­haa mil­joo­nien edes­tä. Yri­tyk­sen epäil­lään käyt­tä­neen pi­me­ää työ­voi­maa. Po­lii­si te­ki is­kun yh­tiön ti­loi­hin syk­syl­lä.

A

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.