Bre­dis avaa oven­sa Es­poos­sa

HS Metro - - UUTISET -

Uu­den lii­ke­kes­kit­ty­män en­sim­mäi­nen vai­he ava­taan tä­nään tors­tai­na Es­poon Laa­ja­lah­des­sa. Bre­dis­ni­mi­ses­sä kes­kuk­ses­sa avau­tuu päi­vit­täis­ta­va­ra­kaup­pa Lidl se­kä Tok­man­ni, jo­ka siir­tyy Bre­dik­seen Mank­kaal­ta. Lid­lil­lä on käy­tös­sään Bre­dik­ses­sä noin 1 300 ne­liö­tä myy­mä­lä­pin­taa­laa. Tok­man­nil­la puo­les­taan on noin 2 270 ne­liö­tä myyn­ti­pin­ta-alaa. Mää­rä on pa­ri­sa­taa ne­liö­tä enem­män kuin Mank­kaal­la. Laa­ja­lah­des­sa on Tok­man­nin ta­paan jaos­sa tä­nään kel­lo 8 al­kaen myös yl­lä­ty­säm­pä­rei­tä. Lid­lis­sä on myös Pos­tin Smart­post-au­to­maat­ti.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.