Es­poon kes­kuk­seen hah­mo­tel­laan taas jär­veä

Kirk­ko­jär­ven tul­va-alu­eel­le ha­vi­tel­laan vet­tä, sup­paus­ta ja me­lon­taa.

HS Metro - - UUTISET -

Se on tääl­lä jäl­leen: Kirk­ko­jär­ven te­ko­jär­vi.

Te­ko­jär­veä hah­mo­tel­laan Es­poon kes­kuk­sen ku­pees­sa si­jait­se­val­le asui­na­lu­eel­le, Kirk­ko­jär­vel­le. Jär­ven ym­pä­ris­töön on uu­den suun­ni­tel­man mu­kaan tar­koi­tus ra­ken­taa myös puis­to kä­ve­ly­reit­tei­neen ja kah­vi­loi­neen.

Es­poon kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­lau­ta­kun­ta kä­sit­te­li Kirk­ko­jär­ven suun­ni­tel­maa ko­kouk­ses­saan ei­len kes­ki­viik­ko­na.

Alun pe­rin Kirk­ko­jär­vi oli ni­men­sä mu­kai­ses­ti ve­sia­lue. Jär­vi kui­va­tet­tiin Tu­run­väy­län ra­ken­ta­mi­sen yh­tey­des­sä. Kirk­ko­jär­veä on sen jäl­keen ha­vi­tel­tu ta­kai­sin useas­ti. Nyt uu­des­sa suun­ni­tel­mas­sa ei ole ra­jat­tu jär­ven ko­koa, sil­lä se vai­kut­taa pal­jon ko­ko hank­keen hin­taan. Edul­li­sim­mas­sa vaih­toeh­dos­sa jär­vi on oi­keas­taan pelk­kä laa­jen­net­tu joe­nuo­ma, kal­leim­mas­sa pie­ni jär­vi, ker­too ark­ki­teh­ti Jen­ni Mik-

Ako­la Es­poon kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­kes­kuk­ses­ta. Laa­jin vaih­toeh­dois­ta ei ole suo­si­tel­ta­va.

Kau­pun­gin ta­voit­tee­na on ko­ko Kirk­ko­jär­ven niit­ty­alu­een uu- dis­ta­mi­nen. Se on tar­peen, kos­ka alu­eel­la on täl­lä het­kel­lä pai­koin mah­do­ton liik­kua.

Vaih­toeh­to­ja voi­si­vat ol­la kä­ve­ly­rei­tit jär­ven ym­pä­ril­lä, ka­noo­til­la me­lo­mi­nen tai sup­paa­mi­nen, Mik­ko­la hah­mot­te­lee.

Uu­den puis­ton ja jär­ven ra­ken­ta­mi­nen ei kui­ten­kaan rat­kai­se aluet­ta vai­vaa­via tul­via. Es­poon­jo­ki­laak­son ala­va niit­ty si­jait­see sa­vi­sel­la maa­pe­räl­lä ja täyt­tyy ve­del­lä pit­kien sa­de­jak­so­jen ai­ka­na.

LOCI MAISEMA- ARKKITEHDIT OY

Ha­vain­ne­ku­vas­sa on nä­ky­mä Kirk­ko­jär­ven­puis­tos­ta Kirk­ko­jär­ven asui­na­lu­eel­le päin.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.