SÄHKÖBUSSEJA LISÄÄ AJOON

HS Metro - - UUTISET -

Säh­kö­bus­sien mää­rä HSLa­lu­eel­la kas­vaa en­si syk­sy­nä, kun bus­si­lii­ken­tee­seen tulee 30 uutta täys­säh­kö­bus­sia. Hel­mi­kuus­sa 2020 säh­kö­bus­sien mää­rä li­sään­tyy vie­lä vii­del­lä täys­säh­kö­bus­sil­la. Asias­ta päät­ti tiis­tai­na Hel­sin­gin seu­dun lii­ken­teen hal­li­tus, jo­ka rat­kai­si bus­si­lii­ken­teen kil­pai­lu­tuk­sen. HSL:n ta­voit­tee­na on lei­ka­ta jouk­ko­lii­ken­teen il­man­laa­tuun vai­kut­ta­via lä­hi­pääs­tö­jä se­kä hii­li­diok­si­di­pääs­tö­jä yli 90 pro­sent­tia vuo­teen 2025 men­nes­sä.

Bus­sia la­da­taan Mar­tin­laak­sos­sa.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.