Lap­si sai­ras­tui tuh­ka­rok­koon Poh­jan­maal­la

HS Metro - - FRONT PAGE -

Esi­kou­lui­käi­sel­lä lap­sel­la on to­det­tu tuh­ka­rok­ko­tar­tun­ta Poh­jan­maal­la. Ro­kol­le al­tis­tu­nei­ta on yli sa­ta.

Poh­jan­maan Luo­don kun­nas­sa on to­det­tu tuh­ka­rok­ko­tar­tun­ta esi­kou­lui­käi­sel­lä lap­sel­la, ker­toi Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tos (THL) tie­dot­tees­sa tors­tai­na.

Tuh­ka­ro­kol­le al­tis­tu­nei­den jou­kos­sa ovat lap­sen per­he ja osa lä­hi­pii­ris­tä, THL ker­toi. Li­säk­si lap­si on oles­kel­lut tar­tut­ta­vuusai­ka­na ai­na­kin päi­vä­ko­dis­sa, Kok­ko­lan sai­raa­lan päi­vys­tyk­ses­sä ja hen­gel­li­ses­sä ylei­sö­ta­pah­tu­mas­sa. THL:n eri­tyis­asian­tun­ti­ja Mia Kon­tion mu­kaan uu­det tar­tun­nat ovat mah­dol­li­sia.

”Kaik­ki on mah­dol­lis­ta. Var­mas­ti li­sä­tar­tun­to­ja tu­lee, mut­ta nii­den mää­rää on vai­kea ar­vioi­da. Pu­hu­taan var­mas­ti yli sa­das­ta al­tis­tu­nees­ta hen­ki­lös­tä.”

Kon­tion mu­kaan las­ta ei ol­tu ro­ko­tet­tu tuh­ka­rok­koa vas­taan. Hän oli ol­lut per­heen­sä kans­sa ul­ko­mail­la, mis­sä hän al­tuis­tui to­den­nä­köi­ses­ti tuh­ka­ro­kol­le.

Tuh­ka­rok­ko on poik­keuk­sel­li­sen tart­tu­va sai­raus. Se tart­tuu huo­neil­man vä­li­tyk­sel­lä.

Sai­ras­tu­neen en­sioi­rei­ta ovat kor­kea kuu­me ja hen­gi­tys­tie­oi­reet. Ihot­tu­ma al­kaa 3–5 vuo­ro­kau­den ku­lut­tua.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.