Mark­ka­nen jo har­joi­tuk­sis­sa

HS Metro - - FRONT PAGE -

Kyy­när­pää­vam­mas­ta toi­pu­va Lau­ri Mark­ka­sen on jo pa­lan­nut Chicaco Bull­sin har­joi­tuk­siin.

Lau­ri Mark­ka­sen paluu to­si­toi­miin ko­ri­pal­lon NBA-lii­gas­sa on lä­hel­lä. Tiis­tai­na Mark­ka­nen oli en­sim­mäis­tä ker­taa kak­si kuu­kaut­ta sit­ten ta­pah­tu­neen kyy­när­pään louk­kaan­tu­mi­sen jäl­keen mu­ka­na Chica­go Bull­sin täy­si­pai­noi­sis­sa har­joi­tuk­sis­sa. ”Ei ki­pu­ja. Se on pa­ras jut­tu”, Mark­ka­nen sa­noi Chica­go Sun-Ti­me­sin mu­kaan. Mark­ka­sen paluu Chica­go Bull­sin pe­laa­vaan ko­koon­pa­noon saat­taa ta­pah­tua en­si vii­kol­la. Pää­val­men­ta­ja Fred Hoi­ber­gin mu­kaan Mark­ka­sen paluu muut­taa muit­ten pe­laa­jien al­ku­kau­den roo­li­tus­ta. ”Kaik­kien on ol­ta­va sii­hen val­mii­ta.”

Lau­ri Mark­ka­nen.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.