KRP TUTKII UPSEEREJA

HS Metro - - UUTISET -

Kes­kus­ri­kos­po­lii­si on aloit­ta­nut esi­tut­kin­nan kah­den kor­kean Puo­lus­tus­voi­mien up­see­rin toi­min­nas­ta. Ri­kos­ni­mik­kee­nä on vir­ka­vel­vol­li­suu­den rik­ko­mi­nen. Krp tie­dot­ti tors­tai­na, et­tä toi­nen ri­ko­se­päi­ly liit­tyy Me­ri­voi­mis­sa ja toi­nen Il­ma­so­ta­kou­lus­sa työs­ken­te­le­vään hen­ki­löön. Ky­see­sä on vir­ka­ri­kos, jos­ta voi­daan tuo­mi­ta sak­koon tai van­keu­teen enin­tään vuo­dek­si. Vir­ka­mies voi­daan myös pan­na vi­ral­ta.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.