Mät­kyt mak­suun en­si maa­nan­tai­na

HS Metro - - UUTISET -

Mak­sa­mat­ta ole­vien jään­nös­ve­ro­jen eli mät­ky­jen en­sim­mäi­nen erä täy­tyy mak­saa vii­meis­tään en­si maa­nan­tai­na 3. jou­lu­kuu­ta, ve­rot­ta­ja muis­tut­taa. Jos jään­nös­ve­ron mää­rä on yli 170 eu­roa, sum­ma on jaet­tu kah­teen erään. Toi­nen erä tu­lee mak­set­ta­vak­si 1. hel­mi­kuu­ta 2019. Ve­ro­vuo­den 2017 mät­ky­jä on mak­set­ta­va­na run­saal­la 600 000 hen­ki­lö­asiak­kaal­la yh­teen­sä 1,2 mil­jar­dia eu­roa. Ve­ron­pa­lau­tuk­sia on tu­los­sa 3,6 mil­joo­nal­le hen­ki­löl­le yh­teen­sä en­nä­tyk­sel­li­set 2,9 mil­jar­dia eu­roa, Ve­ro­hal­lin­to ker­too. Pa­lau­tuk­set saa­pu­vat pank­ki­ti­leil­le 11. jou­lu­kuu­ta.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.