Va­le­po­lii­si­pa­ri hui­ja­si 90-vuo­tias­ta

HS Metro - - UUTISET -

Kak­si Kes­kus­ri­kos­po­lii­sin po­lii­sei­na esiin­ty­nyt­tä mies­tä hui­ja­si 90-vuo­ti­aal­ta hy­vin­kää­läi­sel­tä nai­sel­ta 20 000 eu­roa mar­ras­kuun puo­li­vä­lis­sä. Mie­het oli­vat soit­ta­neet nai­sel­le ja ker­to­neet, et­tä nai­sen oli­si nos­tet­ta­va ra­han­sa pan­kis­ta ja an­net­ta­va ne po­lii­sil­le skan­nat­ta­vak­si ja säi­ly­tyk­seen, ker­too Itä-Uu­den­maan po­lii­si­lai­tos. Mie­het kier­si­vät nai­sen kans­sa nel­jäs­sä eri Osuus­pan­kin kont­to­ris­sa nos­ta­mas­sa ra­haa nai­sen ti­lil­tä. Jäl­keen­päin nai­sen naa­pu­rit oli­vat ih­me­tel­leet ja ky­sy­neet, mik­si nai­nen oli tul­lut täy­sin vie­rai­den ih­mis­ten kyy­dis­sä ko­tiin­sa. Tä­män jäl­keen nai­nen kä­vi Hy­vin­kään po­lii­sia­se­mal­la te­ke­mäs­sä asias­ta ri­ko­sil­moi­tuk­sen. ” Tä­mä on erit­täin ikä­vä il­miö. On to­del­la hä­vy­tön­tä, mi­ten hui­ja­rit käyt­tä­vät se­nio­rei­den hy­vä­us­koi­suut­ta hy­väk­si. Tut­kim­me hui­jaus­ta­paus­ta tör­keä­nä pe­tok­se­na”, ker­too tut­kin­nan­joh­ta­ja, ri­kos­ko­mi­sa­rio Mik­ko Mink­ki­nen tie­dot­tees­sa.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.