Deutsche Ban­kis­sa ra­han­pe­sue­päi­ly

HS Metro - - UUTISET -

Sak­sas­sa poliisi on teh­nyt tors­tai­na lu­kui­sia ko­tiet­sin­tö­jä Deutsche Ban­kin pää­kont­to­riin ja mui­hin toi­mi­ti­loi­hin, yh­tiö ker­too tie­dot­tees­saan. Ko­tiet­sin­nät joh­tu­vat epäi­lyis­tä, joi­den mu­kaan pank­ki oli osal­lis­tu­nut sa­to­jen mil­joo­nien eu­ro­jen ra­han­pe­suun. Syyt­tä­jä ker­toi uu­tis­toi­mis­to AFP:n mu­kaan, et­tä pan­kin epäil­lään aut­ta­neet asiak­kait­taan pe­rus­ta­maan yh­tiöi­tä ve­ro­kei­tai­siin, jot­ta nii­hin voi­tai­siin siir­tää ri­kok­sel­la han­kit­tu­ja va­ro­ja. Pank­ki ei teh­nyt va­ro­jen siir­ros­ta ra­han­pe­suil­moi­tus­ta, vaik­ka la­ki si­tä edel­lyt­tää.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.