We Jazz val­taa Hel­sin­gin

HS Metro - - WKD -

We Jazz jär­jes­te­tään Hel­sin­gis­sä kuu­det­ta ker­taa 2.–9. jou­lu­kuu­ta. Ta­pah­tu­ma tar­jo­aa mo­ni­puo­li­sen ja laa­duk­kaan kat­sauk­sen ai­ka­lais­jazziin meil­tä ja muu­al­ta, ja esiin­ty­mis­paik­ko­ja on eri puo­lil­la kau­pun­kia. Esiin­ty­jä­kaar­tiin kuu­lu­vat muun muas­sa Lo­gan Ric­hard­son, trum­pe­tis­ti Jai­mie Branc­hin An­te­lo­pe­ryh­tye, Ph­ro­ne­sis, Y-OTIS, Timo Las­sy Band se­kä Ver­ne­ri Poh­jo­la & Mika Kal­lio. Ko­ko­naan uu­te­na ulot­tu­vuu­te­na We Jazz 2018 pi­tää si­säl­lään eks­kur­sion Tal­lin­naan 6. jou­lu­kuu­ta. Ko­ko oh­jel­ma löy­tyy osoit­tees­ta we­jazz.fi/2018.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.