Kiin­nos­taa­ko va­paa­eh­tois­työ?

HS Metro - - WKD -

Kan­sa­lai­sa­ree­na jär­jes­tää jäl­leen va­paa­eh­tois­toi­min­nan messut Van­hal­la yli­op­pi­las­ta­lol­la Hel­sin­gis­sä 1. jou­lu­kuu­ta. Mes­suil­la esit­täy­tyy laa­ja va­li­koi­ma va­paa­eh­tois­toi­min­taa, sil­lä ta­pah­tu­maan osal­lis­tuu noin 70 va­paa­eh­tois­työn tar­joa­jaa. Aiem­pi­na vuo­si­na ta­pah­tu­ma on ke­rän­nyt noin tu­hat kä­vi­jää. Messut ovat avoin­na kel­lo 12–16. Ta­pah­tu­mas­sa voi tu­tus­tua esi­mer­kik­si tu­ki­hen­ki­lö­toi­min­taan tai ta­lot­semp­pa­ri­na ja so­me­san­ka­ri­na toi­mi­mi­seen. Mes­suil­le on va­paa pää­sy, ja siel­lä pal­ki­taan myös vuo­den va­paa­eh­toi­nen 2018.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.