JOULUHUMUA HEL­SIN­GIS­SÄ

HS Metro - - WKD -

Puu­läm­mit­tei­nen sau­na, nuo­tio­tu­let, pe­rin­ne­kä­si­työt ja mo­der­nit lah­ja­ta­vat le­vit­täy­ty­vät jäl­leen lau­an­tai­na al­ka­vil­le Tuomaan mark­ki­noil­le Hel­sin­gin Se­naa­tin­to­ril­le. Jou­lu­tun­nel­maa ja lah­jaos­tok­sia löy­tyy to­ril­ta ja lä­hi­kort­te­leis­ta ai­na 22. jou­lu­kuu­ta saak­ka. Myyn­ti­ko­ju­ja on yh­teen­sä 130 kap­pa­let­ta. Li­säk­si ta­pah­tu­mas­sa on mah­dol­lis­ta mais­tel­la tun­net­tu­jen ra­vin­to­loit­si­joi­den herk­ku­ja. Lap­si­per­hei­tä viih­dyt­tää jo pe­rin­teek­si muo­dos­tu­nut mak­su­ton van­ha­na­jan ka­rusel­li. Tuomaan mark­ki­nat ovat avoin­na ar­ki­sin kel­lo 11–20, vii­kon­lop­pui­sin kel­lo 10–19.

Mark­ki­nat pi­de­tään tut­tuun ta­paan Se­naa­tin­to­ril­la.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.