Kään­teen­te­ke­vä ke­sä­lo­ma

HS Metro - - WKD -

Mök­ki­naa­pu­rei­na ta­paa­vat Mi­ku ja Elias eh­ti­vät yh­den ke­sän ai­ka­na käy­dä lä­pi tun­tei­den skaa­lan. Näyt­te­li­jöi­den ihol­le pääs­syt Ekb­lom ta­voit­taa jo­tain hy­vin luon­te­vaa, sel­lais­ta, mis­sä mo­ni he­te­ro­suh­teis­ta ker­to­va kas­vu­ker­to­mus on epä­on­nis­tu­nut. Sen se­lit­tää ra­kas­ta­vais­ten klas­si­nen vas­ta­koh­tai­suus: ak­tii­vi­sem­pi po­jis­ta on myös tie­toi­sem­pi iden­ti­tee­tis­tään.

Lef­fan ni­mi voi­si vii­ta­ta Mi­kun van­hem­piin, jot­ka ovat poi­kan­sa myl­ler­ryk­ses­tä pi­hal­la kuin lu­miu­kot ke­säl­lä. Heil­lä riit­tää te­ke­mis­tä omien mie­len­ter­veyk­sien­sä hoi­ta­mi­ses­sa.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.